2016 | 2014 | 20132012 2011 20102008/92007 2005 |

BORGES   |   WALK A CROOKED MILE   |   TIC TAC TOE

"Walk a crooked mile", 2005 /
mix media on canvas / 38 panels overall size: 240x3040cm

"Caminar una milla", 2005 /
técnica mixta sobre tela / 38 paneles tamaño total: 240x3040cm