Reviews, Statements, Comments

Engels   Spaans   Nederlands

“Hard-Edge Realism” Dublin, Ireland, 1977 / A new art form by Erik introduced by Sir Basil Goulding

“Cross, Kilcock” 1976

“Poles Co. Mayo” 1976

“Sandycove” 1976
Cross” Oakport Demense Co. Roscommon, 1976

Hard-Edge Realism, Dublin, Ireland, 1976

Ter introduktie.
Om Erik van der Grijn’s Hard-Edge Realism te leren begrijpen moet men uitgaan van de direkte, letterlijke betekenis ervan. De onderwerpen van zijn schilderijen zijn dikwijls ontleend aan de waarschuwingstekens, vangrails en wegmarkering. We komen ze dagelijks in het verkeer tegen en doen ze af door er automatisch op te reageren. Van der Grijn dwingt ons nu stil te houden en er nog een keer naar te kijken, maar nu met andere ogen, ogen die zich tegelijkertijd realiseren, dat er gewaarschuwd wordt voor een gevaarlijke situatie op de weg, als zich bewust zijn van de ‘hard-edge’ elementen, zoals de vorm en het contrast der kleuren waaraan ze hun eigen schoonheid ontlenen.
De fascinerende kracht die uigaat van het werk van Erik van der Grijn ligt in zijn vermogen de observatie van alledaagse vormen uit te werken.
Tot een presentatie van de pure werkelijkhed ervan. Hij geeft zijn onderwerp een opwindende kracht door het nauwelijks te veranderen maar het te tonen in een op zichzelf staande voortreffelijkheid. Het afgebeelde is gedreven tot de grens van realiteit. De sluier die in onze dagelijkse beleving de dingen bedekt, is afgeschud, we staan nu oog in oog met de werkelijkheid die er onder ligt: Het realisme van de harde rand.
Zo onstaat er een spanning op het doek. Een spanning die nog vergroot wordt door combinaties van kleuren die zouden shockeren, als ze niet het gevoel van opluchting gaven vanwege hun ‘juistheid’. De typische kleurstellingen in het werk van van der Grijn is diens reflectie op het lerse landschap waar hij jarenlang woonde. Daar ontdekte hij de stimulans die voor hem uitging van de harde geel/zwart contrasten in de verkeerstekens tegen een achtergrond van ‘nat’ groen en vergankelijke luchten.
Het vakmanschap van van der Grijn zoals dat tot uitdrukking komt in het uitbuiten van de mogelijkheden die zijn materialen hem bieden en de kritische norm die hij in zijn werkwijze hanteert, stellen hem in staat visueel zo doeltreffend te zijn. De schilder is in staat te spelen met gevaarlijke contrasterende elementen en toch met een instinctief aandoend gemak ongeschonden tevoorschijn te komen.