Reviews, Statements, Comments

Engels    Spaans   Nederlands

“Sarajevo” (6 panel painting), overall size 300 x 660 cm, New York, 1992

“Sarajevo” (pintura de 6 paneles),tamaño total 300 x 660 cm, Nueva York, 1992

“Europese Ontmoetingen”

Antwerpen Kultural Stad van Europa, 1993

Erik van der Grijn, bij invitatie; representeerde Ierland & Nederland

Erik van der Grijn deed zijn kunststudies in Den Haag. Sinds 1964 verbleef en werkte hij gedurende twintig jaar hoofdzakelijk in Ierland. Zijn werk werd opgenomen in vele openbare en particulare, Europese en Amerikaanse collecties. Hij vertegenwoordigde Ierland op tentoonstellingen in de U.S.A, Parijs, Moskou en elders. Na een verblijf te Amsterdam woont hij in België, met een atelier in een oud klooster te Hoegaarden.
Hoe gevarieed de aangewende technieken, van constructivistisch en hard-edge tot tachistisch bij van der Grijn ook zijn, welke anekdotische aanleidingen of verwijzingen naar de onmiddellijke omgeving er ook in zijn werk kunnen worden teruggevonden: de relevantie ervan is gering, vergeleken met het steeds identieke zoeken van deze kunstenaar de onvermoede aspecten van de dingen en naar de associaties met datgene wat door de destructieve aanleg van de mens wordt veroorzaakt. Het evenwicht dat hij in zijn schilderijen bereikt, maakt dat de balans naar nieuwe mogelijkheden en het gebruik ervan overhelt, in plaats van naar depresiviteit en pessimisme. Precies wanneer de schilder veel in zwarte, besmeurende schaduwen hult, schieten ook felle, prile kleuren op, die de donkere dichtheid omringen en doorboren, als de bereidheid tot dialoog en overleg.
Zowel de staatsgreep van de Griekse kolonels, de oorlog in Vietnam, de ramp in Tsjernobyl, als de situatie in Noord-Ierland, ex-Joegoslavië en Somalië, raakten van der Grijn zeer sterk. In werken zoals “My Temple, My Prison” laat hij duidelijk merken hoezeer hij aan de kant van de volstrekte tolerantie en gewetensvrijheid staat. Hij schildert die boodschap uit vanuit zijn positieve levensingesteldheid, voor hem de grondslag van zijn ethische bekommering.