Reviews, Statements, Comments

Engels   Spaans    Nederlands 

Tussen ratio en intuïtie / Reacties op abstracte kunst, 2007

Menna Kruiswijk, Stichting Yellow Fellow

Open naar het onbeproefde

Abstractie: (ap/strak/sie); definitie: abstractie is het proces waarbij de essentie uit een idee gehaald wordt waarbij elke afhankelijkheid van de realiteit waarmee het idee is varbonden verwijderd is, en met een zodanige veralgemenisering dat het wijder toepasbaar wordt.
Waar komt deze definitie van abstractie vandaan?
Uit een tekst voor kenners over de artistieke reuzen van de 20ste eeuw?
Uit een postacademische studiedag over Mondriaan of Malevich? Uit een kritisch artikel over de Whitney Museum Biënnales? In feite is bovenstaande definitie er een die elke afgestudeerde student wiskunde zal herkennen, kan samenvatten en waar hij mee eens is.

Zij is niet samengesteld om abstracte kunst te definiëren en toch doet zij dat bewonderenswaardig. De kunst/wetenschap-connectie. Het alomvattende van de waarheid. Het distilleren van chaos tot vorm. En dan zijn er de basale waarheden van het kritisch beschouwen van abstracte kunst: het is niet de persoonlijke fantasie van de schepper, noch het niet te doorgronden werk van een kluizenaar noch de fratsen van een publiciteitsgek. Het is niet iest wat uw kind kan herscheppen met waterverf op zijn slaapkamervloer.

Nee, grote abstracte kunst (en waarom praten over een ander soort?) eist van de kunstenaar (na talent, vakkundigheid, en hard werken) eerlijkheid, helderheid en ten minste een poging tot het universele. Grote kunst moet ertegen kunnen als ik mijn waarheden schilder en u van de wereld vertel, en u, mijn medestander in de kunst, mijn kijker, wanneer u niet mijn visie voelt, mijn vrees of verdriet of schaamte of hoop, dan heb ik gefaald tegenover u.

En zij, die grote abstracte kunst, is veeleisend! u, mijn partner in de kunst, moet geduld hebben, met een open vizier voor het onbeproefde, een bereidheid tot kijken, echt kijken, om onderricht te worden en om, voor en tijdje, uw beoordeling van de wereld uit te stellen. Zo niet, dan stelt u mij teleur.
Het oude raadsel: een boom valt om in het bos en niemand hoort hem vallen. Is er een geluid? Wij allen zijn met elkaar verbonden, u en ik. Zonder u, mijn kritische toeschouwer, mijn medestander in de kunst, is er dan kunst?

Erik,
New York, 2017